Často se uvádí, že tiramisu má svůj původ v italské oblasti Veneto, kde se objevilo začátkem šedesátých let v restauraci „Le Beccherie“. Vytvořil jej cukrář Robert Linguanotto.

Nicméně jiný zdroj zase uvádí, že tento dezert vznikl již počátkem 17. století v Sieně na počest vévody.

Jisté je, že si tiramisu dokázalo podmanit celý svět a 29. července 2017 bylo zapsáno ministerstvem zemědělství a potravinářství do seznamu tradičních zemědělsko-potravinářských výrobků ve Fruili-Venezia Giulia, aby si jej nikdo nepovolaný nemohl přivlastnit.